Title Image

Reklamacje

REKLAMACJE

1. Reklamacje dotyczące uszkodzeń mechanicznych przesyłki powstałych podczas transportu będą rozpatrywane tylko i wyłącznie po sporządzeniu protokołu reklamacyjnego podpisanego przez odbiorcę i dostawcę przesyłki. W chwili odbioru towaru Nabywca jest zobowiązany do sprawdzenia przesyłki, w przypadku stwierdzenia uszkodzeń można odmówić przyjęcia przesyłki.

2. Zdjęcia produktów zamieszczone na stronie są jedynie przykładowe i służą prezentacji konkretnie wskazanych w nich odmian roślin. Nieznaczne różnice w kolorystyce nie mogą być podstawą reklamacji zakupionego towaru.

3. W przypadku braków ilościowych w stosunku do potwierdzonego zamówienia Sklep wysyła na własny koszt brakujące sztuki towaru.

4. W przypadku niezgodności produktów z zamówieniem , reklamacje można składać korzystając z gotowego formularza lub sporządzając własne pismo reklamacyjne zawierające informacje o kupującym:

-imię i nazwisko

-nr telefonu lub adres e-mail

-rodzaj i ilość zakupionego towaru oraz dowód zakupu

-przyczynę reklamacji żądanie reklamującego.

5. Za dzień wniesienia reklamacji uważa się datę otrzymania pisma reklamacyjnego w siedzibie Gospodarstwa Rolnego Flora

6. Przedmiot reklamacji ( uszkodzony towar) po uzgodnieniu ze Sklepem należy przesłać na adres Sklepu w celu poddania kontroli jakości – koszty, związane z odesłaniem towaru reklamowanego, sklep zwraca natychmiast po pozytywnym rozpatrzeniu reklamacji.

7. Każdy Klient jest na bieżąco informowany o przebiegu postępowania reklamacyjnego.

8. Sklep zobowiązany jest do rozpatrzenia reklamacji w ciągu 30 dni od daty złożenia pisma przez kupującego. W przypadku braku wyjaśnienia reklamację uważa się za uznaną.

9. Jeżeli dostarczony przez klienta towar w celu reklamacji okaże się dobry jakościowo i pozbawiony wad, zostanie odesłany na koszt kupującego. W przypadku potwierdzenia usterki zgłaszanej przez kupującego, wymieniony towar jest odsyłany na koszt Sklepu.

10. W przypadku podjęcia decyzji o odstąpieniu od umowy, Zamawiający powinien poinformować Sklep o swojej decyzji przed wysyłka towaru (produkt szybkopsujacy). Po wysłaniu zamówionego towaru nie jest możliwe odstąpienie od umowy (regulamin Sklepu).

11. Jeżeli ze względu na wegetację roślin i warunki atmosferyczne , reklamowana roślina nie będzie mogła być wysłana natychmiast, ostatecznym terminem realizacji reklamacji jest początek kolejnego sezonu wegetacyjnego.