Helix Aspersa Muller

Helix Aspersa Muller

Helix Aspersa Muller ślimak szary mały . Hodowany metodą intensywnego tuczu w specjalnych parkach hodowlanych prowadzone przez Gospodarstwo Rolne Green Farm. Żywi się naturalną roślinnością oraz specjalnie przygotowaną paszą na bazie receptur hodowli francuskich pod kontrolą Instytutu Zeootechniki w Krakowi. Cały proces hodowli tzn. rozród , tucz , zbiór i przechowywanie odbywa się po nadzorem weterynaryjnym. Nasze ślimaki goszczą na stołach niemal w całej Europy .