Helix Aspersa Maxima

Helix Aspersa Maxima

Helix Aspersa Maxima ślimak szary duży . Hodowany metodą intensywnego tuczu w specjalnych parkach chodowlanych prowadzone przez Gospodarstwo Rolne Green Farm.

Żywi się naturalną roślinnością oraz specjalnie przygotowaną paszą   na bazie receptur hodowli francuskich pod kontrolą Instytutu Zeootechniki w Krakowi.

Cały proces hodowli tzn. rozród , tucz , zbiór i przechowywanie odbywa się po nadzorem weterynaryjnym.

Nasze ślimaki goszczą na stołach niemal w całej Europy .